Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định giá động sản

Bookmark and Share

Máy Móc Thiết Bị

Mục đích thẩm định giá Máy móc thiết bị đã qua sử dụng:

- Mua bán, chuyển nhượng.

- Vay vốn ngân hàng.

- Góp vốn liên doanh.

- Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp.

- Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp.

- Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại.

- Hoạch toán kế toán, tính thuế.

- Tư vấn và lập dự án đầu tư. - …

Các tin cùng chủ đề