Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định giá bất động sản

Bookmark and Share

Nhà Xưởng

Thẩm định giá Nhà xưởng phục vụ các mục đích:

- Mua bán, chuyển nhượng.

- Vay vốn ngân hàng.

- Góp vốn liên doanh.

- Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp.

- Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp.

- Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại.

- Hoạch toán kế toán, tính thuế.

- Tư vấn và lập dự án đầu tư.

Các tin cùng chủ đề