Giới thiệu công ty


Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội – VVAI là một công ty chuyên ngành thẩm định giá, đấu giá tài sản, tư vấn tài chính doanh nghiệp và tư vấn dự án. Thẩm định giá VVAI tuy hoạt động chưa lâu nhưng đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng với chất lượng cao, đã thực sự chiếm được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và đã dần khẳng định đ ược năng lực của mình và hiện nay là một trong số ít đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên ngành có uy tín ở Việt Nam.


Để đảm bảo cung cấp dịch vụ thẩm định giá chính xác, thuận lợi và hiệu quả, chúng tôi đã tập hợp được  cơ sở dữ liệu về giá  đa dạng. Ngay từ khi  mới được thành lập, Công ty đã chú trọng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Thẩm định giá, đấu giá tài sản, nhiều phần mềm ứng dụng được xây dựng và sử dụng…


[Chi tiết...]

Dịch vụ